ภาษา :
SWEWE สมาชิก :เข้าสู่ระบบ |การลงทะเบียน
ค้นหา
ชุมชนวิกิพีเดีย |คำตอบสารานุกรม |ส่งคำถาม |ความรู้คำศัพท์ |อัปโหลดความรู้
คำถาม :ภาพถ่ายและชื่อของสมาชิกสมาคมนาฏศิลป์จีน
ผู้มาเยือน (41.92.*.*)[ภาษาอาหรับ ]
หมวดหมู่ :[ศิลปะ][การเต้นรำ]
ผมต้องตอบ [ผู้มาเยือน (3.235.*.*) | เข้าสู่ระบบ ]

ภาพ :
ชนิด :[|jpg|gif|jpeg|png|] Byte :[<2000KB]
ภาษา :
| ตรวจสอบรหัส :
ทั้งหมด ตอบ [ 1 ]
[ผู้มาเยือน (112.0.*.*)]ตอบ [จีน ]เวลา :2022-05-16
เงื่อนไขการเป็นสมาชิก

ผู้ที่เห็นชอบรัฐธรรมนูญของสมาคมมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้และได้รับการแนะนําจากสาขาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสมัครใจกับสังคมและได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากสภายืนของสมาคมพวกเขาอาจเป็นสมาชิกของสมาคม
(1) ผู้ที่มีความสําเร็จและอิทธิพลบางอย่างในการสร้างการแสดงการกํากับการสอนการวิจัยทางทฤษฎีการรวบรวมดนตรีเต้นรําศิลปะการเต้นรําและความเป็นผู้นําองค์กรการเต้นรําของศิลปะการเต้นรํา

(2) นักเต้นชาติพันธุ์และชาวบ้าน นักเคลื่อนไหวด้านการเต้นรําหมู่ และผู้ที่มีอิทธิพลต่อมวลชนในท้องถิ่น

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
(1) สมาชิกมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและได้รับเลือกตั้ง และมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ เสนอแนะ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดยสมาคมฯ

(2) สมาคมปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกและความสําเร็จของการสร้างงานศิลปะ และหากสมาชิกถูกปราบปราม ละเมิดและถูกโจมตีโดยปราศจากเหตุอันควร มีสิทธิที่จะสะท้อนให้เห็นถึงสังคม และสมาคมฯ มีหน้าที่ในการปกป้องและอุทธรณ์
(III) สมาชิกของสมาคมต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบวินัยของรัฐอย่างมีสติปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมดําเนินการตามมติของสมาคมและชําระค่าสมาชิก

(IV) หากสมาชิกสมัครใจถอนตัวออกจากสมาคมเขาหรือเธออาจนําไปใช้กับสมาคมเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนการถอนเงินให้เสร็จสิ้น

การจัดการสมาชิกภาพ

สมาชิกคนใดที่มีสถานการณ์ดังต่อไปนี้อาจยกเลิกหรือระงับการเป็นสมาชิกของเขาหลังจากการอภิปรายและการอนุมัติจากสภายืนของสมาคม
(1) บุคคลที่ถูกลิดรอนการเป็นพลเมืองในความผิดทางอาญาและถูกลงโทษตามกฎหมายของรัฐ

(2) ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญของสมาคมฯ และบ่อนทําลายคนงานของสมาคม
ค้นหา

版权申明 | 隐私权政策 | ลิขสิทธิ์ @2018 โลกความรู้สารานุกรม