ภาษา :
SWEWE สมาชิก :เข้าสู่ระบบ |การลงทะเบียน
ค้นหา
ชุมชนวิกิพีเดีย |คำตอบสารานุกรม |ส่งคำถาม |ความรู้คำศัพท์ |อัปโหลดความรู้
ทั้งหมด 15 ศัพท์ ก่อน 1 ต่อไป เลือกหน้า

การประเมินผลโครงการการประเมินผลโครงการ
การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) เป็นไปในกิจกรรมการลงทุนโดยตรงจากโครงการการลงทุนบนพื้นฐานของการศึกษาความเป็นไปในธุรกิจจากมุมมองแบบองค์รวมในการก่อสร้างโค...
โครงการลงทุนโครงการลงทุน
คำจำกัดความ เค้าโครง โครงการลงทุนที่เป็นความสำเร็จของวัตถุประสงค์การพัฒนา (หรือชุดของเป้าหมาย) และการวางแผนการลงทุนที่ซับซ้อนนโยบายและกิจกรรมสถาบันและอื่น ๆ ภ...
การดำเนินโครงการการดำเนินโครงการ
หมายถึงกระบวนการของการดำเนินโครงการเริ่มงานดำเนินการเพื่อให้กิจกรรมของโครงการหรือความพยายาม เป็นผลิตภัณฑ์โครงการ (ที่ส่งมอบสุดท้าย) จะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้เพื่อใ...
no imageชีวิตของโครงการ
ชีวิตของโครงการที่ยังเป็นที่รู้จักในระยะเวลาของโครงการ ที่เรียกว่าชีวิตคือการก่อสร้างของโครงการตั้งแต่ต้นจนโครงการไม่สามารถทำงานได้อีกครั้งจนกิจกรรมทางเศรษฐกิจใ...
no imageชีวิตทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์
สินค้าวงจรชีวิต เหมือนมนุษย์, การผลิตของผลิตภัณฑ์ในตลาดที่ยังมีระยะเวลาการอยู่รอดของตัวเอง แต่ความยาวของความแตกต่างใหญ่ รถจักรไอน้ำเป็นครั้งแรกเมื่อการปฏิวัติอ...
สินค้าเสริมสินค้าเสริม
สินค้าที่สมบูรณ์หมายความว่าจะมีการพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างสองสินค้าอุปโภคบริโภคบางอย่างคือการบริโภคและการบริโภคของสินค้าจะต้องตรงกับสินค้าโภคภัณฑ์อื่น โดยทั่ว...
no imageใกล้เคียง
หมายถึงทางเลือกที่อาจจะเท่ากับหรือมากเท่ากับค่าของผลิตภัณฑ์สินค้าโภคภัณฑ์อื่นใช้มันในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อื่นปรากฏการเปลี่ยนแปลงในความต้อ...
no imageค่าใช้จ่ายโครงการ
รูป เป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 1) ค่าใช้จ่ายของการกำหนดโครงการและการตัดสินใจนั้น 2) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบโครงการ 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ 4) ค่าใช้จ่ายการดำเนิ...
no imageประนอมค่าสุดท้ายของค่าสัมประสิทธิ์
ประนอมค่าสุดท้ายของการสรุปค่าสัมประสิทธิ์ ประนอมค่าสุดท้ายของค่าสัมประสิทธิ์ (เช่นการประนอม) หมายถึงดอกเบี้ยหลังจากช่วงเวลาที่ทุกคนต้องได้รับการเกิดของเงินต้นบ...
ประนอมมูลค่าปัจจุบันของค่าสัมประสิทธิ์ประนอมมูลค่าปัจจุบันของค่าสัมประสิทธิ์
มูลค่าปัจจุบันของสารประกอบปัจจัยการผสมที่น่าสนใจคือค่าสุดท้ายของแนวคิดสมมาตรหมายถึงมูลค่าปัจจุบันของเงินทุนที่เฉพาะเจาะจงในอนาคตประกอบกับเวลาที่แน่นอนหรือที่มีค...
no imageปัจจัยกองทุนจม
ปัจจัยกองทุนจม, ค่าซึ่งกันและกันของปัจจัยเงินรายปีธรรมดาที่จะจมปัจจัยกองทุน ว่ากองทุนจมและงวดปัจจัยค่าสัมประสิทธิ์ซึ่งกันและกัน แสดงโดย (A / F, i, n) ปัจจัยกองท...
ปัจจัยการกู้คืนทุนปัจจัยการกู้คืนทุน
ปัจจัยการฟื้นตัวของเงินทุนที่มีมูลค่าปัจจุบันของจำนวนหนึ่งของเงินประกอบด้วยงวดในอนาคตจ่ายเท่ากันหรือได้รับเงิน แต่ยังหมายถึงการชำระเงินสามัญหรือเงินงวดที่เรียกว...
no imageอัตราเงา
อัตราเงาที่เรียกว่าเป็นราคาที่เงา จากการคำนวณตามกฎเชิงเส้นออกผลของราคาที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้งานที่ดีที่สุดของทรัพยากร เมื่ออธิบายด้วยแคลคูลัสราคาเงาของทรัพย...
ผลผลิตเกณฑ์มาตรฐานผลผลิตเกณฑ์มาตรฐาน
อัตรามาตรฐานของผลตอบแทน (อัตราผลตอบแทนมาตรฐาน) หรือที่เรียกว่าอัตราคิดลดมาตรฐานเป็นองค์กรหรืออุตสาหกรรมหรือนักลงทุนที่มีมุมมองแบบไดนามิกของมาตรฐานขั้นต่ำที่กำหน...
no imageรายงานการประเมินผลโครงการ
รายงานการประเมินผลโครงการในการประเมินโครงการรายงานศึกษาความเป็นไปพนักงานมืออาชีพตามที่ผู้จัดโครงการให้ผ่านการสำรวจที่ครอบคลุมของวัตถุประสงค์ของโครงการการวิเคราะ...

ทั้งหมด 15 ศัพท์ ก่อน 1 ต่อไป เลือกหน้า
ค้นหา

版权申明 | 隐私权政策 | ลิขสิทธิ์ @2016 โลกความรู้สารานุกรม